BİZ SİZİ ARAYALIM

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Alternatif Tıp Değil, Tamamlayıcı Tıp

Alternatif Tıp Değil, Tamamlayıcı Tıp

Alternatif tıp geleneksel tıbbın bir parçası olmayan birçok çeşit ürün, uygulama ve tedaviyi tanımlamak için kullanılan şemsiye bir kavramdır. Günümüzde her ne kadar alternatif tıp, tamamlayıcı tıp ve bütünleyici tıp kavramları rastgele kullanılsa da her terim kendine özgü farklı anlamlar taşır. Alternatif kelimesi uygulanmakta olan geleneksel tedavinin yok sayılarak alternatif bir tedavi uygulandığı anlamına gelir ve bu doğru değildir. Sağlığın alternatifi olmaz.

Alternatif tıp olarak tanımlanan yöntemler kişinin sağlığına kavuşmasına yardımcı olduklarında alternatif olmaktan çıkıp tıbbın bir parçası haline gelirler. Bunu sağlayamadıklarında ise bu yöntemlere alternatif demek mümkün değildir. Bu nedenle alternatif tıp yerine tamamlayıcı tıp kavramını kullanmak daha doğrudur. Fitoterapi, hacamat, ozon tedavisi, sülük tedavisi ve akupunktur gibi tedaviler tıbbın bir parçasıdır ve tıbbın ana kuralı olan “önce zarar verme” ilkesine bağlı kalarak geleneksel tıbbı reddetmeden insan sağlığına hizmet ederler.

Tamamlayıcı Tıp Nedir?

Tamamlayıcı tıp, geleneksel tıpla birlikte uygulanan tanı ve tedavi disiplinidir, acil müdahale gerektirmeyen neredeyse tüm koşullar için bu yöntemlere başvurulabilir. Tamamlayıcı tıp çeşitli kültürel, sosyal, ekonomik veya bilimsel nedenlerle ana akım geleneksel tıp tarafından benimsenmemiş çok sayıda yöntem içerir.

Tamamlayıcı tıp hastaların aldığı mevcut tedavilerle birlikte kombine edilerek uygulanan yöntemlerdir. Bütüncül bir yaklaşım benimseyerek geleneksel tıbbi reddetmezler. Örneğin kireçlenme tedavisinde ilaç tedavisi ile birlikte akupunkturun da uygulanması etkinliği kanıtlanmış bir yöntemdir. Ancak halihazırda uygulanan tedaviyi olumsuz yönde etkilememesi ve başarıya ulaşması için yalnızca uzmanlar tarafından uygulanmalıdır.

Tamamlayıcı tıp yöntemleri fitoterapi, ozonterapi, proloterapi, akupunktur, kupa terapisi (hacamat), sülük tedavisi, PRP tedavisi (platelet rich plasma), DSD vücut sağlık taraması ve andulasyon tedavisi olarak sıralanabilir. Bu tedavi yöntemleri bir uzman tarafından uygulandığında herhangi bir risk taşımazlar çünkü tamamen doğaldırlar ve bedenin kendini iyileştirme gücünden yararlanırlar.

Tamamlayıcı Tıp Kimler Tarafından Uygulanmalıdır?

Tamamlayıcı tıp yöntemleri hastalığın belirtilerini bastırmadan altında yatan ana nedeni iyileştirmeyi amaçlar ve bunu yaparken doğadan ve vücudun kendi gücünden yararlanır. Ancak tamamlayıcı tıp yöntemlerinin herhangi bir risk taşımaması için yalnızca uzmanlar tarafından steril bir ortamda uygulanması gerekir. Geleneksel tıbba müdahele edilmediğinden, aksine desteklendiğinden emin olunması için bu oldukça önemlidir. Örneğin bitkisel takviyeler başka maddelerle veya büyük dozlarda alındığında zararlı olabilir ve tedaviyi olumsuz yönde etkileyebilir.

Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Risk Taşır mı?

Tamamlayıcı tıp yöntemleri çoğu zaman çekicidir çünkü halihazırda doğada var olan maddeleri kullanarak kişinin zihin gücünden faydalanır. Ancak tamamlayıcı tıp yöntemleri geleneksel tedaviler yerine uygulandığında yaşamı tehdit edici sonuçlara neden olabilir, yalnızca uzman tarafından geleneksel tıbbi tedavilerle birlikte bütüncül bir yaklaşımla uygulanmaları gerekir.

Tamamlayıcı tıp yöntemleri, örneğin, kanserin neden olduğu belirtilerle ya da tedavisinin neden olduğu yan etkilerle daha iyi başa çıkmalarını sağlayarak kanser hastası kişilerin daha iyi hissetmelerine ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Bunun yanında tamamlayıcı tıp yöntemleri ile zihin ve beden arasındaki bağlantı vurgulandığından hastalar sağlıkları üzerinde daha fazla kontrolleri olduğunu hissederler ve bu durum hastalıklarının semptomlarını yönetmelerine yardımcı olmaktadır.

Tamamlayıcı Tıp Yöntemlerini Başvurmadan Önce Hastalar Ne Yapmalıdır?

Tamamlayıcı tıp yöntemlerine başvurmadan önce hastalar bu isteklerini mutlaka doktorlarıyla paylaşmalıdır. Kişinin aldığı herhangi bir vitamin, takviye ya da şifalı bitki doktorunun uygulamakta olduğu tedaviyi etkileyebilir. Tamamlayıcı tıp yöntemlerin standart tedavi ile birlikte bütüncül bir şekilde uygulandığından emin olunması için bu oldukça önemlidir. Ayrıca tamamlayıcı tıp yöntemlerinin başarıya ulaşması için alanında uzmanlaşmış bir hekim tarafından uygulanmaları gerekir. Bu nedenle kişiler tedaviye başlamadan önce tecrübeli bir uzman ile çalıştıklarından emin olmalıdır.

Paylaş: